«Learningship»

læring og utvikling i praksis


Havseilas og tindefriluftsliv

 
 

Ideen bak «learningship» som begrep ble født en gang på slutten av 90-tallet under en av mange reiser over Atlanterhavet mellom Norge og San Francisco. I tiden var det et sterkt focus lærende organisasjoner og kravene til «morgendagens» ledere og medarbeidere. Tanken var å rette oppmerksomheten mot learningship som begrep - på lik linje med leadership.

I dag, mer enn 15 år senere, og utallige refleksjoner og erfaringer rikere, er begrepet og tankene knyttet rundt det like aktuelle. I mitt arbeid med utvikling av mennesker og organisasjoner rettes oppmerksomheten stadig like ofte til behovet for læring, og å «lære å lære».

Som Tindevegleder, seiler, mestringsutvikler og coach vil begrepet leve med meg videre. Både i en praktisk sammenheng og som refleksjonsbegrep opplever jeg at «learningship» har gitt både meg selv og andre et nyttig perspektiv på veien fra tanke til handling


Kontaktinfo:

Ørjan Jensen

orjan.jensen@bertrand.no

Tlf 047 950 20 330

Learningships historie